SPONSORER

 

Eilif Rasmussens Miljøstiftelse

Oslo musikkråd 

Stiftung Willy Brandt

               

ADRESSE

Vestre Aker Strykeorkester

PB 66 Vinderen

0319 Oslo

 

Epost: vas.styret@gmail.com

Våre lærere

Gode lærere er en forutsetning for god læring og et godt orkestermiljø. Alle våre lærere har lang erfaring og utdanning innen musikk og musikkpedagogikk. De fleste er også knyttet til Oslo Musikk- og Kulturskole som gir et større faglig fellesskap. 

 

Kontaktinformasjon for de enkelte lærerne finner du her. 

 

Bodil Nilsson Sanders

Fiolin. Bratsj. Dirigent Storestryk og Kammerorkesteret

Bodil Nilsson Sanders er født og oppvokst i Sverige. Hun flyttet til Norge i 1987, for å studere ved

Norges Musikkhøyskole. Herifra har hun kandidateksamen - utøvende bratsjist med emnegruppe 

i musikkpedagogikk - samt hovedfagseksamen i musikkpedagogikk. Hennes hovedoppgave 

omhandlet samtidsmusikk i stryke-undervisning. Bodil har vært ansatt i Oslo Musikk- og Kulturskole 

(OMK) siden 1994, og var leder av OMK:s strykeseksjon på slutten av 90-tallet. I OMK underviser 

Bodil på «Lørdagsskolen», men har største delen av sin stilling knyttet til VAS. Hun har undervist i VAS siden 1991 og har elever på fiolin og bratsj, og er i tillegg dirigent for Storestryk og Kammerkameratene. Siden 1993 har Bodil vært hoveddirigent i VAS, hvilket betyr at hun har et administrativt ansvar sammen med foreldrestyret.

Julia Oseland

Fiolin

Julia Oseland har Bachelorgrad i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole med fiolin som hovedinstrument. Hun studerte fiolin hos Harald Aadland og avla siste eksamen høsten 2015. Julia har også et årsstudium i musikk og helse, og har studert didaktikk for musikkbarnehage ved Barratt Due Musikkinstitutt. Hun er fiolinlærer i Vestre Aker Strykeorkester, i tillegg til å undervise i Strykerne i Oslo Sør og Grefsen Skoles Strykeorkester. Flere ganger i året holder hun strykerkurs på skole og aktivitetsskole, og tar spilleoppdrag med ulike ensembler i ulike sjangre ved siden av undervisning. 

Anna Hugadóttir

Bratsj. Fiolin

Anna Hugadóttir er bratsjist og kommer fra Island.  Anna er utdannet strykerpedagog fra Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) i Tilburg, Nederland, hvorfra hun har en B.A i utøvende bratsj, kammermusikk og pedagogikk for strykere. Hun fullførte videreutdanning i ensembleledelse fra NMH våren 2016. 

Anna har jobbet som frilans bratjsist og musikklærer på Island, Nederland, Finland og i Norge siden 2007. Ved siden av undervisningen tar hun diverse spilleoppdrag og er vel hjemme i en rekke ulike stiler, klassisk orkesterrepertoar, kammermusikk, moderne/eksperimentell repertoar og barokkmusikk med historiske instrumenter mm. Hun har også spilt med forskjellige grupper som spiller metal, techno, pop, rock og indie.

Ane Emilie Vold Mickelsson

Fiolin. Bratsj. Dirigent Gresshoppene.

Ane Emilie Vold Mickelsson har bachelorgrad i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole med fiolin som hovedinstrument. Her studerte hun hos Kolbjørn Holthe og avla siste eksamen våren 2015. Hun fullførte også videreutdanning i ensembleledelse fra NMH våren 2016. I tillegg til å undervise på fiolin og bratsj i Vestre Aker Strykeorkester, underviser hun også i Bolteløkka Skoles Strykeorkester, der hun er dirigent for hovedorkesteret. 

Ved siden av undervisningen jobber Ane Emilie som freelance fiolinist med svært varierte oppdrag innenfor klassisk, pop og folkemusikk. Blant annet flere oppsetninger med Ringsaker Operaen, Opera Opus, strykekvartetten Det Lille Husorkester, Popbandet MEER og flere Tv-opptredener som f.eks Melodi Grand Prixfinalen i København 2014. Denne høsten begynner hun også på en master i gehørundervisning ved Universitetet i Tromsø.

Bjørn Sanders

Cello

Bjørn Sanders er student ved Norges Musikkhøyskole, der han studerer utøvende cello hos prof. Aage Kvalbein og Audun Sandvik. Bjørn begynte å spille cello i VAS som 5-åring, og var elev i orkesteret i 10 år. I tillegg deltok han i talentundervisningen ved Barratt Dues Musikkinstitutt i 8 år. Bjørn er cellist i Ergo Strykekvartett, som er en av landets ledende unge strykekvartetter. Ergo har vunnet flere konkurranser, bl a 2 førstepriser i UMM (Ungdommens MusikkMesterskap). De har deltatt ved Trondheim International Chamber Music Academy, og får nå undervisning av Hatto Beyerle i Hannover. I VAS underviser Bjørn celloelever.

Einar Bergem

Kontrabass

Einar Bergem er ansatt ved Oslo musikk- og kulturskole og underviser kontrabassistene i VAS. Han er en allsidig kontrabassist med utdannelse fra Østlandske Musikkonservatorium, og har arbeidet som utøvende musiker i alle sjangere siden 1980. Einar underviser også i kontrabass, elbass og band ved Oslo musikk- og kulturskole, kontrabass ved Barrat Due på ”Musikk på Majorstuen” som er et spesielt tilrettelagt grunnskoletilbud for talenter i musikk , har faste komposisjonsprosjekter i grunnskolen for Deichmanske bibliotek, og er aktiv som frilanser. I tillegg driver han eget lydstudio og plateselskap, hvor han fungerer som produsent, lydtekniker, programmerer, arrangør og komponist. 

Christine Aanerud

Fiolin. Bratsj. Dirigent Lillestryk.

Christine er født og oppvokst i Frankrike. Hun har studert musikk ved Konservatoriet i Versailles, og så tatt utdannelse som fiolinpedagog ved Norges Musikkhøgskole. Hun har vært fiolinlærer ved flere musikkskoler i Frankrike, og var også fiolinist i tangokvintetten Tsigane-Tango. Siden 2001 har hun undervist i forskjellige strykeorkestre i Oslo, blant annet Vestre Aker Strykeorkester, hvor hun fortsatt er fiolinlærer og orkesterdirigent. Fra 2005 har Christine vært fiolinlærer og dirigent i Grefsen Skoles Strykeorkester, og hun har vært hoveddirigent siden høsten 2012. Høsten 2017 har hun sammen med Mari Ystanes Fjeldstad startet ett nytt strykeorkester på Haugerud i Oslo.

Mikael Ekedahl

Fiolin, Bratsj. Dirigent Lillestryk

Mikael Ekedahl, født og oppvokst i Sverige, er utdannet bratsjist og pedagog på fiolin og bratsj ved Musikhögskolan i Göteborg. I tillegg studerte han med prof. Tim Frederiksen i København i to år og har seks års erfaring som orkestermusiker i Danmark og Sverige. Mikael har vært ansatt ved Oslo musikk- og kulturskole (OMK) siden 1992. I OMK underviser han teori på «Musikk på Majorstuen», er knyttet til strykeundervisning i grunnskolen – bl a Tøyenprosjektet – og har fiolinelever på Majorstuen. Fra 2009 har han undervist fiolin- og bratsjelever i VAS og ledet samspillet i Lillestryk, sammen med Christine Aanerud.

Silje Katrine Gotaas

Cello. Dirigent for Kammerkameratene.

Silje Katrine Gotaas har Bachelor i instrumentalpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole, Mastergrad og Postgraduate som utøvende cellist, med kammermusikk som fordypningsemne, fra Universitetet i Stavanger. Silje er ansatt ved Oslo musikk- og kulturskole som dirigent og cellolærer. I tillegg til at hun underviser celloelevene i VAS og er dirigent for Kammerkammeratene, er hun tilknyttet til Bestum strykeorkester og Norges musikkhøgskole innenfor fegfeltet musikkdidaktikk. I tillegg til å undervise, jobber Silje som utøvende cellist innenfor ulike sjangere.

Please reload