top of page

Bodil Nilsson Sanders

Fiolin. Bratsj. Dirigent Storestryk og Kammerorkesteret

Bodil Nilsson Sanders er født og oppvokst i Sverige. Hun flyttet til Norge i 1987, for å studere ved Norges Musikkhøyskole. Herifra har hun kandidateksamen - utøvende bratsjist med emnegruppe i musikkpedagogikk - samt hovedfagseksamen i musikkpedagogikk. Hennes hovedoppgave  omhandlet samtidsmusikk i strykeundervisning.


Bodil har vært ansatt i Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) siden 1994, og var leder av OMK:s strykeseksjon på slutten av 90-tallet. I OMK underviser Bodil på «Lørdagsskolen», men har største delen av sin stilling knyttet til VAS.


Hun har undervist i VAS siden 1991 og har elever på fiolin og bratsj, og er i tillegg dirigent for Storestryk og Kammerkameratene. Siden 1993 har Bodil vært hoveddirigent i VAS, hvilket betyr at hun har et administrativt ansvar sammen med foreldrestyret.

123-456-7890

Bodil Nilsson Sanders
bottom of page