top of page

Nyttige skjemaer

 

Her finner du skjema for innmelding og utmelding.

Innmelding

Innmelding skjer elektronisk og skjemaet finner du her.

NB! Før du fyller ut innmeldingsskjemaet ønsker vi at du sender en epost til vas.styret@gmail.com. Dette for å kunne avtale tid for spilletime og oppstartsdato.

Analog reserveløsning finner du her. Fyll ut og send det på epost.

 

Utmelding

Utmelding må skje i god tid før forrige semester er avsluttet (jf vedtektene våre). Skjemaet finner du her

 

 

 

bottom of page