top of page

Fem orkestre

Vestre Aker Strykeorkester består av fem orkestre med medlemmer i alderen 5-20 år. De som begynner å spille et instrument hos oss starter i nybegynnergruppen Gresshoppene. Etter litt trening er elevene klare for å spille enda mer sammen med andre, i de øvrige orkestrene:

 • Gresshoppene (nybegynnere)

 • Lillestryk (2.-5. klasse)

 • Storestryk (6.-8. klasse)

 • Kammerkameratene (8.-10. klasse)

 • Kammerorkesteret (1.-3. klasse, videregående)

 

Det er fra 20-35 medlemmer i hvert orkester, totalt er vi rundt 140 elever. 

 

Variert undervisning

Alle orkestrene øver hver torsdag på Svendstuen skole. I tillegg har medlemmene en fast spilletime i uken med egen lærer. I tillegg til orkesterøvelsene har elevene individuell undervisning. Denne tilbys ved følgende skoler:

 

 • Bogstad skole

 • Oslo Montesorri skole

 • Slemdal skole

 • Svendstuen skole

 • Voksen skole

 • Huseby skole

 • Holmen skole

 

Undervisningen kan foregå i AKS-tiden der det er aktuelt. Instrumenter kan leies av orkestret.

 

Orkestrene samarbeider med Oslo Musikk- og kulturskole (tidl. Oslo Kommunale Musikkskole) om undervisning og enkelte konserter. 

 

Sosialt 

I tillegg til undervisningen arrangerer et foreldrestyre i samarbeid med lærerne:

 

 • Helgeseminarer - hvor vi reiser bort for å øve inn nye repertoarer

 • Konserter - vi har spilt både i Operaen og i Konserthuset. 

 • Sosiale arrangementer - enten at vi går på konserter eller gjør andre ting sammen.

Orkestre og undervisning

bottom of page