top of page

Fem orkestre

Vestre Aker Strykeorkester består av fem orkestre med medlemmer i alderen 5-20 år. De som begynner å spille et instrument hos oss starter i nybegynnergruppen Gresshoppene. Etter litt trening er elevene klare for å spille enda mer sammen med andre, i de øvrige orkestrene:

 • Gresshoppene (nybegynnere)

 • Lillestryk (ca 2. - 5. klasse)

 • Storestryk (ca 4. - 7. klasse)

 • Kammerkameratene (7. - 10. klasse)

 • Kammerorkesteret (9. - videregående)

Aldersinndelingen er ikke helt fast, men antyder ca fordeling i orkestrene.

Det er fra 20-35 medlemmer i hvert orkester, totalt er vi rundt 140 elever.  Mer praktisk informasjon finner du her.

Orkesteret er foreldredrevet, det er et frivillig foreldrestyre som organiserer aktiviteten i samarbeid med profesjonelle musikere og instruktører.

 

Det er en forventning om at alle foreldre stiller opp jevnlig opp som foreldrevakt, kakebaker, etc. 

Vi har også et samarbeid med Bestum strykeorkester, Voksen korps og Schulorchester am Katharineum zu Lübeck

om prosjekter og konserter. 

Variert undervisning

Alle orkestrene unntatt Gresshoppene øver hver torsdag på Slemdal skole. Gresshoppene samles i stedet jevnlig gjennom semesteret.

I tillegg har medlemmene en fast spilletime i uken med egen lærer. Denne tilbys ved følgende skoler:

 • Bogstad skole

 • Oslo Montesorri skole

 • Slemdal skole

 • Svendstuen skole

 • Voksen skole

 • Huseby skole

 • Holmen skole

Undervisningen kan foregå i AKS-tiden der det er aktuelt. Instrumenter kan leies av orkestret.

Orkestrene samarbeider med Oslo Kulturskole (tidl. Oslo Kommunale Musikkskole) om undervisning og enkelte konserter. 

Hvis man har egen spillelærer er det også mulighet for å bare delta på orkesterøvelsene, og få rabattert pris. 

Kammergrupper 
Vi prøver å også sette sammen elever med tilsvarende ferdighetsnivå til kammergrupper, altså grupper på 3-4 elever som har hver sin stemme. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til orkesterene og er for de som simpelthen ikke kan få spilt nok. :-)
Sosialt  og seminar!

I tillegg til undervisningen arrangerer et foreldrestyre i samarbeid med lærerne:

 • Helgeseminarer - hvor vi reiser bort for å øve inn nye repertoarerog bli bedre kjent.

  Lillestryk og Storestryk reiser årlig til Aarholttunet for helgeseminar.

  Kammerkameratene og Kammerorkester har utveksling med vårt vennskapsorkester i Tyskland

 • Konserter - vi har spilt både i Operaen og i Konserthuset. 

 • Sosiale arrangementer - enten at vi går på konserter eller gjør andre ting sammen.

Orkestre og undervisning

bottom of page