top of page

Årsplan

Årsplan, høst 2024 / vår 2025
Praktisk informasjon

Vennligst hold av dagene! Noen ganger kommer mer utfyllende info relativt tett innpå arrangementet,
men aktivitetene som står med i planen kommer til å gjennomføres. Arrangementene er viktige brikker i
vårt undervisningsopplegg, og vi ønsker derfor at flest mulig av våre elever deltar. Hvis noe tross alt
skulle avlyses, så gir vi beskjed om det i god tid.


En del av arrangementene mangler tidspunkt. Det skyldes at tidspunktene ikke er på plass ennå.
Årsplanen er ikke heller helt komplett. Det kommer flere arrangementer, og vi oppdaterer årsplanen med
aktiviteter og tider så fort vi vet mer.

bottom of page